გორგასლის ქუჩა 16, თბილისი 0114, საქართველო

             + 995 32 226 15 64

   1551@mof.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი: მიხეილ გვარჯალაძე
Tel: +995 32 226 11 71
E-Mail: m.gvarjaladze@mof.ge

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი: დავით კარანაძე
Tel: +995 32 226 15 00
E-Mail: D.Karanadze@mof.ge
საკონტაქტო პირი საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა
და პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით:
ვერონიკა ესიავა
Tel: +995 32 226 12 78
E-Mail: v.esiava@mof.ge

ხელმძღვანელობა

სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: ჯონი შურღულაია
Tel: +995 32 226 29 89
E-Mail: j.shurghulaia@mof.ge
სამსახურის უფროსის მოადგილე: გიორგი ბაბაკიშვილი
Tel: +995 32 226 29 29
E-Mail: g.babakishvili@mof.ge
პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი: გიორგი ნაყეური
Tel: +995 32 226 26 66
E-Mail: g.nakeuri@mof.ge
საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი: მზიური ბარბაქაძე
Tel: +995 32 226 27 28
E-Mail: m.barbakadze@mof.ge

 

ვებ-რესურსების მართვის დეპარტამენტი:

 
Tel: +995 32 226 10 05
 
კვლევისა და სისტემური ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი: ალექსანდრე ხუსკივაძე
Tel: +995 32 226 10 98
E-Mail: a.khuskivadze@mof.ge
სისტემური ადმინისტრირების დეპარტამენტის უფროსი:  
Tel: +995 32 226 12 92
 
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი: დავით კარანაძე
Tel: +995 32 226 15 00  
E-Mail: D.Karanadze@mof.ge
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე: ლევან ბაიდოშვილი
Tel: +995 32 226 10 72
E-Mail: l.baidoshvili@mof.ge
 
 

 

 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა