სამსახურის ხელმძღვანელისა და მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სამსახურის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯონი შურღულაია 20.6.2017
სამსახურის უფროსი - გიორგი კურტანიძე 30.11.2015
სამსახურის უფროსის მოადგილე - გიორგი ბაბაკიშვილი 1.6.2015