ბმულები

 


პროგრამისტი

სამუშაოს იდენტიფიცირება

 

 • დეპარტამენტი: პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი;
 • თანამდებობა: პროგრამისტი;
 • ანაზღაურება: 2800 ლარიდან - 4500 ლარამდე (დამოკიდებულია პრეტენდენტის კვალიფიკაციაზე).

 

სამუშაოს სპეციფიკაცია

ზოგადი მოთხოვნები:

 

 • უმაღლესი ტექნიკური განათლება (ბაკალავრი ან ბაკალავრთან გათანაბრებული);
 • შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება.

 

დარგობრივი მოთხოვნები:

 

 • .NET Framework-ის, C#-ის. Microsoft Visual Studio-ს ცოდნა (ADO.NET, Entity Framework ORM, LINQ -ის პროფესიონალური გამოყენების გამოცდილება აუცილებელია);
 • რელაციული მონაცემთა ბაზის თეორიის, SQL-ის ცოდნა. Microsoft SQL Server-ის ბაზაზე აპლიკაციების შემუშავების პროფესიონალური გამოცდილება;
 • ASP.NET WebAPI / REST ან/და WCF / SOAP სერვისების შექმნის გამოცდილება;
 • HTML/Web ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული პროგრამული ტექნოლოგიების ცოდნა და შესაბამისი პროგრამული მოდელის / ბიბლიოთეკების გამოყენების გამოცდილება:

                          o JavaScript, jQuery, Angular JS
                          o Microsoft ASP.NET, MVC
                          o HTML, CSS, Bootstrap
                          o Kendo UI ბიბლიოთეკასთან მუშაობის გამოცდილება
                             ჩაითვლება უპირატესობად;


დარგობრივ მოთხოვნებთან დაკავშირებული პროგრამული პაკეტები:

 

 • Microsoft Visual Studio - კარგი;
 • Microsoft SQL Server Management Studio - კარგი;
 • Microsoft Team Foundation Server - ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

 

უნარ-ჩვევები:

 

 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • დროის ეფექტურად მართვა;
 • ერთდროულად რამოდენიმე (2 ან მეტი) ამოცანაზე მუშაობის უნარი;