ბმულები

 


26-აპრილი-2018

საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის (eDocument) განახლებასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია-სემინარები მიმდინარეობს იმ სახელმწიფო უწყებებსა და ორგანიზაციებში, სადაც დანერგილია აღნიშნული სისტემა, მათ შორის რეგიონებში.
აპრილი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი